Kom an 2015!!

Kære alle,

I ønskes et fantastisk nytår med masser af kærlighed og godhed!

2014 har været et turbulent og politisk år på transfronten. Den 1. september trådte den nye lovændring vedr. juridisk kønsskifte (CPR) i kraft, hvilket betød at transkønnede nu kan få få nyt personnummer uden at myndighederne stiller krav om kirurgiske indgreb (kastraktion) eller hormonbehandling.

Til gengæld udsendte Sundhedsstyrelsen også i år et forslag til en ny vejledning for behandling af transkønnede, der skal give Sexologisk Klinik monopol på al behandling. Sexologisk Klinik har i årevis været stærkt kritiseret for deres tilgang og samme vejledning tvang speciallæge Peter Bagger til at standse sin hormonbehandling af transpersoner med øjeblikkelig virkning og efterlod mange uden læge og monitorering fra den ene dag til den anden.

Tak de til de seje folk, der på kort tid fik stablet en stor og vellykket transdemo på benene i oktober. Demo’en var en del af den større kampagne, der retter kritik mod Sundhedsstyrelsens vejledning, og flere hundrede transpersoner og allierede mødte op på Christiansborg Slotsplads for at vise deres støtte og utilfredshed. Kampagnen fik opmærksomhed i medierne og blev bakket op af sundhedsordførere fra bl.a. Enhedslisten, SF og Alternativet.

Kampen er langt fra slut, og vi skal fortsætte med at stå sammen og kæmpe for bedre rettigheder og muligheder for transpersoner i Danmark!

Helt personligt, vil jeg gerne takke alle dem, som har taget så godt imod min transition. Det er de små ting i dagligdagen, der betyder mest. Korrekt brug af stedord (han/hun/den) og nyt navn er for mig et udtryk for forståelse, hensyn og respekt, og for det er jeg stort taknemmelig. Kærlighed ud! ❤

Links:
“Transkønnede får det sværere”. Politiken den 27. oktober 2014.
“Gynækolog føler sig truet af Sundhedsstyrelsen”. Politiken den 7. oktober, 2014.