Nyt eksamensbevis ifm. ændring af personnummer

Hvis du har fået nyt personnummer er det vigtigt at få opdateret alle vigtige dokumenter som f.eks. uddannelses- og eksamensbeviser. I dag skal man mange steder bruge denne dokumentation ved jobsøgning og lignende. Du kan bede din uddannelsesinstitution om at sende dig et nyt bevis med dit nye navn og personnummer. De er ikke forpligtet til at gøre det, men de fleste gør det uden videre problemer. Du skal vedlægge det officielle dokument fra Ministeriet, der bekræfter dit cpr-nummerskift. diploma