Facebook

Facebook opererer med tre typer grupper – med privatindstillingerne hhv. ”åben”, ”lukket” og ”hemmelig” (”public”, ”closed”, “secret”). Det er væsentligt at kende forskel på de tre, både fordi en gruppes privatindstillinger afgør, om den er søgbar / kan findes på Facebook, og fordi privatindstillingerne afgør, om ens venner kan se, om man er medlem. Det er ikke sikkert, man ønsker, at ens Facebook-venner skal vide, at man er medlem af diverse grupper for transkønnede.

Åben Lukket Hemmelig
Hvem kan blive medlem? Alle kan blive medlem eller tilføjet eller inviteret af et medlem Alle kan blive medlem eller tilføjet eller inviteret af et medlem Alle, men de skal tilføjes eller inviteres af et medlem
Hvem kan se gruppens navn? Alle Alle Nuværende og tidligere medlemmer
Hvem kan se gruppens medlemmer? Alle Alle Kun medlemmer
Hvem kan læse gruppebeskrivelsen? Alle Alle Nuværende og tidligere medlemmer
Hvem kan se gruppens ”tags”? Alle Alle Nuværende og tidligere medlemmer
Hvem kan se, hvad der bliver slået op i gruppen? Alle Kun medlemmer Kun medlemmer
Hvem kan finde gruppen ved at søge? Alle Alle Kun medlemmer
Hvem kan se historier om gruppen på Facebook (fx i News Feed og søgninger)? Alle Alle Kun medlemmer

Der kan være mange grunde til, at en gruppe har én af ovenstående privatindstillinger. Mange trans-relaterede emner er følsomme for de implicerede parter, ikke alle transkønnede er ”sprunget ud”, mange transkønnede er ikke trygge ved at dele billeder og informationer om dem selv med folk, der ikke er transkønnede osv., så mange grupper er enten lukkede eller hemmelige. Især sidstnævnte giver medlemmerne en vis grad af tryghed, men det gør det også svært at finde de pågældende grupper.

Du kan med fordel søge på Facebook efter fx ”FTM”, ”transgender”, ”transkønnet”, ”transman”, ”transmand” mm og finde både danske og internationale grupper. Her er en oversigt over nogle af de største / vigtigste grupper i Danmark:

FTM-gruppen

Privatindstillinger: Hemmelig
Administrator / kontakt: Mark Nielsen
Gruppe oprettet i privat regi og pt. den største for transmænd og transmaskuline i Danmark. Når du søger om optagelse i gruppen, vil du modtage en privat besked fra administrator, hvori det understreges, at gruppen er for transmænd og transmaskuline. Hvis man identificerer sig som sådan, svarer man dette til administrator, der så vil godkende ens medlemskab.
Gruppen er ikke for pårørende, ciskønnede, journalister, forskere eller lignende. Disse henvises til T-GRUPPEN.

ftm

Privatindstillinger: Hemmelig
 Administrator / kontakt:
LGBT Danmarks gruppe for ”mennesker, der er ftm identificeret indenfor mandespektrummet.” og udgør et frirum for alle FtM’ere og de, der identificerer sig som sådan. Gruppen er derfor kun for mennesker, der er FtM-identificeret indenfor mandespektrummet. Gruppen er ikke for pårørende, interesserede, forskere mm. Disse henvises til T-GRUPPEN, der ligeledes er i LGBT-regi (se nedenfor).

T-GRUPPEN

Privatindstillinger: Åben
Administrator / kontakt: Malene Andreasen
En social gruppe under LGBT Danmark, som dækker en bred vifte af kønsvariationer og omfatter alle, der har en relation til transmiljøet. Gruppen holder også regelmæssige fysiske møder.

Lambda’s T-Gruppe

Privatindstillinger: Lukket
Administrator / kontakt:
LGBT Danmarks fynske T-gruppe, hørende under Lambda, der er en forening for alle bøsser, lesbiske, transkønnede, biseksuelle og nysgerrige på Fyn. Gruppen afholder også fysiske møder.

Familie og venner til LGBT’er

Privatindstillinger: Åben
Administrator / kontakt: Malene Andreasen
Gruppe under LGBT Danmark ”alle seksualiteter, køn og aldre er repræsenteret.” Gruppen afholder netværksmøder.

Ud over ovenstående, danske grupper, kan du finde yderligere informationer på blandt andet disse Facebook-sider:

LGBT Danmark
LGBT Ungdom