Hvad indebærer det at skifte juridisk køn?

Hvad indebærer det at skifte juridisk køn?

IMG_8329Når man skifter juridisk køn, figurerer man i både offentligt og privat regi som det køn, man har søgt om (og er blevet tildelt). Når man har søgt om et nyt, juridisk køn, får man fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (som CPR-kontoret hører under) tilsendt et brev, der bekræfter ens ansøgning. Man bliver blandt andet informeret om, hvornår man skal bekræfte sin ansøgning, og der er vedlagt en vejledning omhandlende sagsproceduren, samt konsekvenserne i forhold til kønsspecifikke screeninger og vaccinationer.

Kønsspecifikke krav og tilbud fra og til det offentlige ændres selvsagt, når man skifter køn, og disse indbefatter, men begrænser sig ikke, til:

  • Mænd kan blive indkaldt til at aftjene værnepligt
  • Kvinder, der er fyldt 18 år, har ret til gratis vaccine mod røde hunde
  • Piger mellem 12 og 18 år tilbydes gratis HPV-vaccine mod livmoderhalskræft
  • Kvinder mellem 23 og 65 år tilbydes celleprøver for livmoderhalskræft
  • Kvinder mellem 50 og 69 år tilbydes mammografi-screening for brystkræft

Det er stadig – selvom man juridisk set er en mand – muligt at blive screenet for bryst- og livmoderhalskræft, men man skal bede sin praktiserende læge om en henvisning hertil eller kontakte screeningssekretariatet i ens region.

Det er værd at bemærke, at ens juridiske status som forælder ikke ændres (jf. børneloven), upåagtet at man skifter juridisk køn. Det er forældrenes biologiske køn ved fødslen, der afgør deres køn i forhold til børneloven, hvorfor en person, der føder et barn, i juridisk forstand er barnets mor, også selvom denne person skifter juridisk køn til mand.

Vær også opmærksom på, at en persons saldo ikke automatisk overføres fra det tidligere tildelte personnummer til det nye, når det drejer sig om tilskud til køb af lægemidler. Du skal derfor selv rette henvendelse til dit apotek eller til Sundhedsstyrelsen, www.sst.dk, og anmode om, at din saldo i Det centrale Tilskudsregister (CTR) overføres fra det tidligere tildelte personnummer til det nye. Herved kan de nødvendige ændringer foretages manuelt, således at du ikke ved personnummerskifte skal starte forfra med CTR-saldoen, der er grundlaget for beregningen af medicintilskuddets størrelse.