Hvad med mit navn?

Hvad med mit navn?

Ifølge navnelovens § 13, stk. 2, må et fornavn (f.eks.) ikke betegne det modsatte køn i forhold til den, der skal bære navnet – altså må en mand ikke bære et kvindenavn og vice versa. Alle må dog bære et unisex/kønsneutralt navn.

Dette forhold skaber en lidt speciel situation for transkønnede, idet de kan risikere efter juridisk kønsskifte at bære et navn, der ikke er i overensstemmelse med deres nye, juridiske køn. Fx kan en transmand bære et kvindenavn, til trods for at han er tildelt et nyt, mandligt CPR-nummer, hvilket er i strid med navneloven. Han skal derfor ansøge om ændring af sit fornavn hos personregisterføreren i det sogn, han tilhører, så hans navn ændres til et mandenavn (eller unisex/kønsneutralt navn), således at det er i overensstemmelse med det tildelte, juridiske køn og navneloven.

Hvis en transkønnet har (eller har taget) et unisex/kønsneutralt fornavn (se link til liste nedenfor), kan han/hun vælge enten at bibeholde dette eller – efter juridisk kønsskifte – tage et navn, der er i overensstemmelse med det tildelte, juridiske køn. Han/hun kan ligeledes vælge at afstå sin unisex/kønsneutrale fornavn og tage sit mellemnavn som fornavn, under forudsætning af, at det er i overensstemmelse med navneloven, som beskrevet ovenfor.

Bemærk at dit navn optræder et utal af steder i både offentligt og privat regi, og at det er langt fra alle steder, det vil blive opdateret automatisk. Det er derfor anbefalelsesværdigt at være proaktiv og selv kontakte fx læge, apotek, bank, pensionsselskab, forsikringsselskab, teleselskab, postvæsen osv. for at sikre, at de har registreret ens nye navn (og evt. CPR-nummer).

Du kan her finde en liste over godkendte kvinde-, mande- og unisex-navne på Familiestyrelsens side, finde inspiration til navne, og evt. se, om et navn er godkendt eller ej.

Du kan her finde ud af, hvilket sogn, du tilhører.

Du kan her læse mere om navnereglerne på borger.dk, hvor du ligeledes evt. kan klage over personregisterførerens eller statsforvaltningens afgørelse i forbindelse med navneændring.

Du kan læse om socialt og offentligt navneskifte her.

Link til anden huskeliste her.