Hvordan søger man om juridisk kønskifte?

Hvordan søger man om juridisk kønskifte?

Man kan indsende sin ansøgning om juridisk kønsskifte med almindelig brevpost til:

CPR-kontoret
Det Centrale Personregister
Finsensvej 15
2200 Frederiksberg

Din ansøgning skal (som minimum) indeholde

 • en erklæring om, at ønsket om et nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn
 • nuværende personnummer, navn og adresse
 • underskrift og datering

CPR-kontoret har udfærdiget en standardformular (OBS! Dette er et hotlink, hvilket betyder, at dokumentet ikke åbnes, men downloades direkte til din computer, når du klikker på linket), som skal revideres med dine egne oplysninger, men man kan dog med fordel ansøge digitalt, hvilket beskrives nedenfor.

Du kan følge denne punktvise vejledning, som også kan ses som video her (kommer snarest):

 • Gå til e-boks.dk og vælg ”Log på privat”
 • Du videreføres nu til nemadgang.dk
 • Log på med din NemID (indtast dit bruger-id, adgangskode og nøgle fra nøglekort)
 • Du skal nu acceptere, at e-Boks får adgang til dit personnummer (tryk på knappen ”Accepter”)
 • Du logges nu på e-Boks og kan se din ”Indbakke”
 • Vælg fra menuen ”Skriv ny post” og et nyt vindue åbner
 • I modtagerfeltet (”Til:”) skriver du ”cpr” og skulle gerne få foreslået ”CPR-administrationen” som modtager. Ellers kan du klikke på den røde søgeikon (luppen) og finde samme modtager, som vises i en oversigt nedenfor (klik da på ”CPR-administrationen”)
 • I din nye posts emnefelt (”Emne:”) kan du skrive ”Ansøgning om juridisk kønsskifte”
 • I feltet under emnefeltet, skal du angive, hvad din forespørgsel drejer sig om. Når du klikker i dette felt, dukker ”cpr-administrationen” automatisk op. Vælg denne.
 • I tekstfeltet skal du skrive, at du søger om juridisk kønsskifte. En standardtekst er at finde i CPR-administrationens ansøgningsformular (OBS! Dette er et hotlink, hvilket betyder, at dokumentet ikke åbnes, men downloades direkte til din computer, når du klikker på linket) eller via transfaq.info’s mediebibliotek.
 • Kopier teksten fra ansøgningsformularen ind i tekstfeltet i din nye post i e-Boks og revider den, så den stemmer overens med dine data (fx det CPR-nummer, du ønsker at få ændret)
 • Hvis du har bilag, fx en tilladelse fra Rigspolitiet om at få et ”X” i passet eller en udtalelse fra Sexologisk Klinik, kan du skanne dokumentet/-erne og vedhæfte det/dem. Du skal da klikke på clips-ikonet umiddelbart over tekstfeltet og finde dokumenterne på din computer
 • Scroll ned og klik på ”Send”, hvorved din ansøgning om juridisk kønsskifte er afgivet.

Når du har afsendt din ansøgning, behandles den af CPR-kontoret. Du vil modtage et brev med posten, der bekræfter, at din ansøgning er indgivet. Der er i vid udstrækning tale om en standardskrivelse, som kun varierer, såfremt der gør sig vilkår gældende, som forkorter din refleksionsperiode, som nævnt ovenfor. Den er vedlagt en skrivelse om sagsproceduren samt konsekvenserne af juridisk kønsskifte.

For at fastholde din ansøgning om juridisk kønsskifte skal du, når refleksionsperioden er udløbet, skriftligt bekræfte din ansøgning. Dernæst tildeles du et nyt CPR-nummer, som du bliver informeret om pr. brev. Du vil desuden få fremsendt en registerindsigt og et nyt sygesikringskort / sundhedskort.