Juridisk kønsskifte (CPR)

1. september 2014 blev det muligt at foretage et juridisk kønsskifte uden at være i hormonbehandling, have fået foretaget kirurgisk indgreb eller være vurderet af en psykolog/psykiater/Sexologisk Klinik. Dermed kunne transkønnede (og andre) søge om at få tildelt et CPR-nummer, der er i overensstemmelse med deres kønsidentitet. For de fleste vil der være en såkaldt ”refleksionperiode” på seks måneder, hvorefter man kan bekræfte sin ansøgning og få tildelt et nyt CPR-nummer, svarende til det køn, man identificerer sig som. Ansøgningsproceduren er enkel og kræver hverken de store IT-kundskaber eller tid.

Hvorfor skifte juridisk køn?

I Danmark tildeles samtlige borgere ved fødslen et ti-cifret CPR-nummer, som er unikt for hvert enkelt menneske. De første 6 cifre udgøres af ens fødselsdag (i formatet ddmmåå), ciffer 7 indikerer, hvilket århundrede man er født i, ciffer 8 og 9 er løbenumre, og det sidste ciffer identificerer én som person og køn. Mænd tildeles et ulige nummer, kvinder et lige nummer.

Danskerne bruger deres CPR-nummer i et utal af sammenhænge – fx i sundhedssystemet, uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet – og der er derfor rig lejlighed til, at transkønnede, der ikke har et CPR-nummer i overensstemmelse med deres kønsidentitet, bliver forlegne, kigget skævt til, udspurgt eller ydmyget, når de skal fremvise borgerkort (sygesikringskort) eller sige deres CPR-nummer. Det giver derfor god mening for mange transkønnede at skifte juridisk køn, så de også i de mange systemer optræder som det køn, de føler sig og identificerer sig som.

Kan alle søge om juridisk kønsskifte?

Forudsætningerne for at ansøge om juridisk kønsskifte er som følger:

  • Der kræves ikke nogen form for behandling, udredning eller erklæring fra læge, psykiater, Sexologisk Klinik eller andre
  • Der er ikke nogen krav til påklædning eller udseende i øvrigt
  • Det er alene den pågældendes egen oplevelse af at tilhøre det andet køn
  • Personen skal være fyldt 18 år på ansøgningstidspunktet

Derfor er det korte svar ”ja”, for det er i praksis muligt for samtlige, danske borgere (over 18 år) at søge om juridisk kønsskifte, men ansøgningen må ikke være begrundet i andre forhold, end at ansøgeren oplever sig som tilhørende det modsatte køn, fx for sjov, som led i en aktion for større ligestilling mellem mænd og kvinder m.v., i et forsøg på at sløre sin identitet eller for at opnå kønsrelaterede fordele.

Hvis Økonomi- og Indenrigsministeriet senere, eksempelvis gennem omtale i pressen, bliver opmærksom på, at den afgivne erklæring er urigtig, vil tilladelsen til at skifte personnummer kunne tilbagekaldes efter de almindelige forvaltningsretlige regler. Konsekvensen heraf vil være, at den pågældende gentildeles det oprindelige personnummer. Urigtige oplysninger i den afgivne erklæring om begrundelsen for ansøgningen om nyt personnummer vil efter omstændighederne kunne straffes efter straffelovens § 163.

Da konsekvenserne af et juridisk kønsskifte mildest talt er omfattende, er det derfor svært at forestille sig, at nogen både vil søge om og bekræfte deres ansøgning om juridisk kønsskifte, med mindre de er transkønnede.

Hvad kan forkorte refleksionsperioden?

Refleksionsperioden kan forkortes, hvis ansøgeren desuden har ansøgt om

  • tilladelse til at bære et fornavn, der betegner det modsatte køn, og/eller
  • tilladelse til at få kønsbetegnelsen X i passet, og/eller
  • tilladelse til kastration med henblik på kønsskifte

Bemærk at der er tale om, hvorvidt den pågældende person har ansøgt om ovenstående, og ikke om hvorvidt ansøgningen/-erne er imødekommet.

I tilfælde af, at en transkønnet har ansøgt om én eller flere af ovenstående tilladelser, regnes refleksionsperioden fra den dato, hvor der er søgt om tilladelse. Såfremt der er søgt om flere af disse tilladelser, regnes refleksionsperioden fra tidspunktet for den første ansøgning.

Læs også:

Hvad indebærer det at skifte juridisk køn?
Hvordan søger man om juridisk kønskifte?
Hvad med mit navn?
Nyt CPR-nummer – Hvad nu?

2 kommentarer til “Juridisk kønsskifte (CPR)

  1. Jeg har søgt alle steder, alle sidder siger at man kan gøre det, men ingen siger hvor. Jeg kan ikke finde noget online hvor jeg har mulighed for at skifte det. Hvor skulle dette være?

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.