Nyt CPR-nr. – Hvad nu?

Nyt CPR-nummer

Når du får tildelt et nyt cpr-nr. modtager du en mail fra den offentlige CPR-administration via e-boks. Samme dag kan  du stadigvæk nå at logge på med dit eksisterende Nem-ID, men vær opmærksom på, at det vil blive spærret samme aften.

I mailen står der:
Eks. Robin S. Hansen
Økonomi-og Indenrigsministeriet skal oplyse, at ministeriet i dag har tildelt dig følgende personnummer: 12345-6789 (eksempel).
Du vil i løbet af et par dage modtage brev herom fra ministeriet.
Med venlig hilsen
CPR

Nyt Nem-ID

Nem-ID er noget af det første, du bør få skiftet, fordi du skal bruge det til at logge på mange instanser med, bl.a. borger.dk, cpr-registret, netbank, e-boks, osv.

Dagen efter dit CPR-nr. skift kan du forvente at modtage en mail, der orienterer dig om, at dit nem-id er blevet spærret, fordi du har skiftet CPR-nr. Der står også, at du automatisk vil få udstedt et nyt certifikat næste gang du logger på med NemID, fx på selvbetjeningen på www.nemid.nu. Du vil ikke længere kunne logge på med dit “gamle” Nem-ID.

OBS: Der går ca. et døgn før alle systemer er opdateret. Hvis du f.eks. har fået mail om nyt CPR-nummer den 3. marts vil du fra den 4. marts kunne ringe ind til NemID og derefter kunne logge på samme dag.

Du kan i visse tilfælde samme dag, som du får tilsendt bekræftelsen på mail om dit nye cpr-nr, logge ind på nemid.nu med dit gamle cpr-nr. og gå ind på Selvbetjening og finde det 9-cifrede nummer, du skal bruge til at logge ind med fremover (eller til du vælger at ændre det i Selvbetjening).

Hvis du ringer til NemID:
 1. Du skal nu ringe til Nem-ID på Tlf. 72 24 70 50 og vælge 4 og derefter 3 for at tale med en medarbejder.
 2. Forklar medarbejderen, at du har fået nyt CPR-nr og har brug for et nyt bruger-ID. Du vil få et 9-cifret nummer over telefonen, som du skal bruge til at logge på med sammen med din eksisterende adgangskode.
 3. Du kan stadigvæk bruge dit gamle nøglekort, men afprøv det med det samme, mens du har support-medarbejderen i røret. Du kan teste det ved at logge på nemid.nu.
 4. Hvis du synes, at det er for besværligt at huske på et 9-cifret bruger-ID, så kan du ændre det inde på selvbetjening og Mit NemID -> Skift bruger-ID.

cpr-skift-bruger-id

Du bestemmer selvfølgelig selv, om dine venner, familie, bekendte osv. skal vide, at du har skiftet juridisk køn. Men der er en del offentlige instanser, du med fordel kan rette henvendelse til, for at sikre at de ved, du har fået et nyt CPR-nummer.

Det er usikkert, hvorvidt det offentlige Danmark automatisk opdaterer dine oplysninger, så hvis du vil være sikker på, at du figurerer med dit nye, juridiske køn, bør du kontakte de individuelle instanser og tjekke, om de har opdateret dine personlige oplysninger. Dette inkluderer, men begrænser sig ikke til (liste revideres løbende):

Bolig
 • DR Licens
 • Boligsikring
 • El-selskab
 • Forsikringsselskab(er)
 • Lejekontrakt
ID-dokumentation
 • Pas
 • Kørekort
 • Nem-ID
 • Sygesikringsbevis (sker automatisk)
Transport
 • Rejsekort
 • DSB periodekort, ungdomskort, osv.
 • Falck
Uddannelse

Eksamensbevis
Hvis du har fået nyt personnummer er det vigtigt at få opdateret alle vigtige dokumenter som f.eks. uddannelses- og eksamensbeviser. I dag skal man mange steder bruge denne dokumentation ved jobsøgning og lignende.

Du kan bede din uddannelsesinstitution om at sende dig et nyt bevis med dit nye navn og personnummer. De er ikke forpligtet til at gøre det, men de fleste gør det uden videre problemer. Du skal vedlægge det officielle dokument fra Ministeriet, der bekræfter dit cpr-nummerskift.

Arbejde

Arbejdsplads

Løn
Vær opmærksom på, at du kan risikere at der bliver trukket 55% i skat, hvis du ikke sørger for at få givet Lønkontoret besked. Med andre ord, så er det ikke altid nok kun at orientere lønkontoret på dit arbejde.

 • A-kasse
 • Fagforening
 • Jobnet
 • SKAT
  • Ring til SKAT på 72 22 18 18 og vælg at tale med en medarbejder. Medarbejderen (eller vedkommendes kollega) skal manuelt gå ind og ændre dit cpr-nr. i deres system, så dine gamle informationer nu står under dit nye cpr-nr. Vær obs. på at der muligvis kan opstå lidt problemer med din årsopgørelse for det efterfølgende år – afhængigt af hvornår cpr-ændringen bliver registreret hos SKAT. Pr.6/3 bad SKAT ikke om dokumentation for cpr-ændringen og ændringen kunne foretages over telefonen.
Sundhed
 • Apotek
 • EU-sygesikringskort
 • Sygeforsikringen “Danmark”
 • Praktiserende læge
 • Speciallæger
 • Sundhedsstyrelsen
 • Sygehuse og hospitaler
Fritid
 • Fitnesscenter
 • Dykkercertifikat
Økonomi
 • Bank eller Sparekasse
 • Kreditforening
 • SKAT
 • Lånefirma / forbrugslån / Konto og-kreditkort
 • Diverse kundekort
Øvrigt
 • Telefonselskab