Top-operation i dansk kontekst

Indtil for et par år siden var det muligt at få top-operation i Danmark i privat regi. Det er desværre ikke tilfældet længere, på baggrund af én enkelt sag fra 2011.

Hvis man ønsker at få fjernet sine bryster, enten via keyhole eller double incision, er der pt. i Danmark kun den mulighed at få operationen via et forløb hos Sexologisk Klinik. Det er både udmattende og tidskrævende. Alternativt kan man, for egen regning, drage til udlandet og få foretaget indgrebet.

Baggrunden

I 2011 kontaktede en transfyr H.C. Andersen Klinikken i Odense. Han var på det tidspunkt 15 år gammel, var i hormonbehandling hos gynækolog Peter Bagger, identificerede sig som transkønnet og ville gerne have kirurg og direktør Jens Pilegaard til at bortoperere sine bryster. Transfyren havde allerede kontaktet Sexologisk Klinik i København med samme ønske, men havde her fået beskeden, at han først skulle igennem deres undersøgelser og tests, samt at han skulle være fyldt 21 år. Da han ikke var villig til at gennemgå dette og vente så længe, fik han d. 4. juni 2011 – efter forudgående samtale med kirurgen, for egen regning og bakket op af sine forældre – foretaget indgrebet på klinikken i Odense.

Det skabte vældig furore i både medier og sundhedsfaglige kredse, at Pilegaard havde bortopereret brysterne på en 15-årig. Debatten var heftig, og mange ytrede sig negativt om Pilegaards operation.

Daværende ledende overlæge på Sexologisk Klinik, Ellids Kristensen, kaldte det ”problematisk”, at Pilegaards klinik havde foretaget operationen og lagde vægt på, at mange 15-årige kan være forvirrede om deres køn, kan fortryde og skifte opfattelse.

Næstformand i Etisk Råd, Ester Larsen, tog ligeledes afstand fra Pilegaards operation og udtalte, at ”det er meget betænkeligt, når man foretager irreversible operationer på en umyndig person – især når det ikke er af sundhedsfaglige grunde … Det er fornuftigt at vente til man er moden, voksen og beslutningsdygtig.”

Også formanden for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, Bent Wulff Jacobsen, kritiserede sin kollegas opførsel. Han udtalte: ”Jeg er dybt chokeret over og tager stærkt afstand fra, at en dansk læge på baggrund af en times samtale vælger at foretage så omfattende og livsforandrende indgreb – på et barn oven i købet … Det er meget muligt, at indgrebet ikke er direkte ulovligt, men etisk set går man som menneske og kirurg langt, langt over stregen, når man springer ud i at foretage sådan en operation.”

Daværende tilsynschef i Sundhedsstyrelsen, Anne Mette Dons, oplyste, at hun for at undgå lignende situationer i fremtiden ville udsende nye retningslinjer til alle kosmetiske klinikker. Til trods for, at det ifølge Sundhedsstyrelsen selv ikke var ulovligt at fjerne brysterne på en 15-årig, understregede styrelsen, at en læge til hver en tid skal udvise ”omhu og samvittighedsfuldhed” i enhver given behandling. Anne Mette Dons udtalte, at hvis man betragtede operationen som rent kosmetisk, var den klart ulovlig.

Daværende sundhedsminister Astrid Kragh bad Sundhedsstyrelsen undersøge sagen, og i november 2011 offentliggjorde Sundhedsvæsenets Disciplinærudvalg sin afgørelse i sagen. Kort fortalt anså udvalget ikke operationen for at være kosmetisk, fordi der var tale om en fjernelse – ikke en reduktion – af brysterne, fordi transfyren ønskede at fremstå maskulin. Når fjernelsen af brysterne således ikke var kosmetisk, men var begrundet i et ønske om at skifte køn, skulle der have foreligget en forudgående, sexologisk vurdering.  Pilegaard havde ”handlet væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard” og blev indskærpet at ”udvise større omhu i sit fremtidige virke.”

Dermed kan man i dansk regi stadig få foretaget brystforstørrelse eller -reduktion, men en reel fjernelse kan ikke (længere) foretages af privathospitaler og -klinikker. Sexologisk Klinik er det eneste sted i Danmark, hvor man kan blive godkendt til en brystfjernelse.

Transfyren udsendte i november 2012 en pressemeddelelse, hvori han blandt andet understreger, at hans operation var lovlig, og at han er tilfreds med operationen. Han kritiserer desuden Sundhedsstyrelsen for at have frataget transkønnede et kompetent og fagligt behandlingstilbud, og ytrer kritik af Sexologisk Klinik.

Nu og her

Hvad stiller man så op, hvis man gerne vil have sine bryster fjernet? Der er to muligheder – at søge om at komme i behandling hos Sexologisk Klinik og få operationen derigennem (hvilket er både vanskeligt, tidskrævende og psykisk hårdt), eller at tage til udlandet og blive opereret for egen regning. Da mange enten er afvist fra Sexologisk Klinik eller ikke kan vente på at blive godkendt til operationen, vælger de at tage til udlandet. Det betyder, at der ikke er mange, der bliver opereret i Danmark, hvorfor man måske med rette kan stille spørgsmålstegn ved deres faglige kompetence. Der er dog transmænd, der er tilfredse med deres resultat. Af de, der drager til udlandet, vælger mange St. Josef-Hospital i Troisdorf, Tyskland. Det skyldes flere ting, herunder at hospitalet ligger i et naboland, transport dertil er overkommelig, personalet taler mestendels engelsk, prisen er meget rimelig, hospitalet har stor erfaring med denne type operationer (efter sigende ca. 500 om året), der kræves ingen diagnosticering som værende transkønnet osv. Der er selvfølgelig også andre hospitaler og klinikker i udlandet, hvor man kan få bortopereret sine bryster, men St. Josef-Hospital er altså det mest benyttede.